Bazar & výkup jízdních kol

Bazar jízdních kol

Všechna námi nabízená jízdní kola jsou odborně prohlédnuta a seřízena naším servisním technikem.

Naši aktuální nabídku bazarových jzdních kol naleznete na CYKLOBAZAR.CZ.

cyklobazar-zlute-RGB

Výkup jízdních kol

Při výkupu použitých jízdních kol vyžadujeme doklad totožnosti a také doklad o koupi kola.

Výkup jízdních kol v hotovosti

Servisní technik prohlédne a posoudí technický stav konkrétního jízdního kola. Na základě celkového aktuálního stavu Vám nabídneme částku, za kterou jsme ochotní jízdní kolo vykoupit. Pokud dojde ke vzájemné dohodě, bude následně sepsán předávací protokol a okamžitě vyplatíme dohodnutou částku v hotovosti.

Výkup jízdních kol protiúčtem

Této služby lze využít pouze při koupi nového kola. Postup při výkupu je shodný s výše uvedeným výkupem v hotovosti. Po stanovení výkupní ceny, Vám bude tato částka odečtena z celkové kupní ceny nového jízdního kola.

Komisní prodej

    Při příjmu jízdního kola do komisního prodeje náš technik nejprve zjistí a posoudí stav jízdního kola.

Na základě prohlídky Vám doporučí odpovídající prodejní cenu. Pokud při prohlídce technik shledá na kole závady, lze po dohodě zajistit jejich odstranění. Cena za případný provedený servis je s Vámi dopředu konzultována. Servisní náklady budou vyúčtovány po uskutečněném prodeji, nebo zpětvzetí.

Jako prodávající obdržíte doklad o převzetí věci do komisního prodej se stanovenou cenou.

Provize za realizaci komisního prodeje činí maximálně 10% ze stanovené prodejní ceny, za kterou bylo jízdní kolo prodáno. Storno poplatek za zrušení komisního prodeje činí 500,- Kč.

Po realizovaném prodeji budete jako prodávající vyzváni a částku si lze okamžitě vyzvednout na  prodejně oproti dokladu o uložení věci do komisního prodeje.

VZOR SMLOUVY KOMISNÍHO PRODEJE

×

Splátková kalkulačka ESSOX